סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4398

7
26
58
52
9
1
8
7
7
2
3
3
1
4
7
9
1
5
4
4
91
64
97
5