סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4399

52
19
3
4
48
1
1
7
5
57
491
63
8
3
1
4
26
1
3
96
18