סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4400

4
37
596
3
6
81
63
81
5
1
65
23
76
9
2
592
38
4