סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4401

56
8
3
6
78
47
2
61
24
96
73
76
3
78
49
1
7
5
93