סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4403

2
39
6
6
1
2
5
67
3
92
9
53
8
18
5
71
8
4
9
5
8
65
2