סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4404

2
8
1
26
34
3
52
16
49
7
2
24
13
58
3
76
38
3
9
5