סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4405

2
17
79
3
1
4
8
7
7
1
42
2
3
9
63
2
5
7
6
4
5
4
96
12
5