סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4406

45
74
36
52
82
14
7
3
9
8
4
3
51
23
26
95
34
61