סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4407

1
8
9
5
94
8
5
37
63
12
4
4
1
76
23
43
6
6
45
3
9
1
6