סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4408

8
95
4
6
13
36
8
4
75
3
581
6
45
9
1
87
68
3
5
39
4