סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4409

46
38
2
2
3
96
8
39
6
1
62
8
4
15
3
13
5
4
8
75
23