סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4411

48
2
5
16
7
3
86
14
8
9
5
1
7
6
3
34
12
1
3
24
9
4
15