סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4412

6
8
5
3
24
2
8
36
7
91
8
3
5
9
54
1
36
4
2
75
2
6
9
7