סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4413

6
53
29
41
14
36
7
5
4
62
1
2
4
38
75
63
83
54
6