סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4414

93
46
2
49
7
8
21
84
5
1
2
9
76
34
9
8
43
1
62
47