סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4415

4
75
4
8
8
21
4
39
12
4
7
6
1
76
92
8
27
5
6
4
38
4