סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4416

6
2
83
2
83
71
4
7
2
89
1
4
25
9
4
1
75
18
2
18
5
9