סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4417

1
3
3
7
2
492
68
8
5
81
26
49
6
5
74
836
3
4
1
1
4