סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4418

8
96
39
2
5
1
32
61
53
5
1
48
76
16
8
2
6
34
54
9