סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4420

12
8
812
8
1
37
3
1
7
7
349
6
4
6
2
43
2
5
176
1
76