סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4421

6
5
38
1
2
68
7
62
3
47
9
1
71
9
83
7
49
5
7
14
3
9