סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4422

67
5
8
2
1
195
6
3
2
3
8
6
7
9
4
1
8
2
194
1
5
9
4
78