סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4425

76
3
68
9
2
79
84
2
51
8
4
23
1
48
17
3
8
45
5
47