סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4427

4
7
94
12
89
21
7
6
8
4
7
6
1
5
3
4
27
95
17
45
8
4