סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4428

9
6
9
3
23
46
72
14
85
47
93
34
68
38
51
5
7
1
8