סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4430

5
6
8
73
43
7
52
4
5
6
7
91
4
1
3
2
26
9
43
49
2
3
5