סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4432

7
54
126
9
7
1
6
675
8
8
9
2
754
3
1
1
5
476
51
3