סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4433

46
7
69
82
4
1
26
92
8
4
7
1
39
29
7
4
63
52
5
21