סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4434

8
5
7
2
8
6
427
58
9
62
9
5
46
3
19
174
8
3
6
5
5
1