סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4435

2
8
8
295
6
23
5
18
7
16
93
7
96
1
14
6
841
7
7
4