סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4438

4
2
8
71
9
1
65
3
46
8
1
57
7
1
69
9
74
1
4
15
2
6
7