סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4439

9
42
7
45
654
21
8
57
61
92
4
85
841
18
6
91
7