סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4440

8
95
7
93
7
43
8
6
3
59
38
27
3
4
4
25
7
82
7
13
8