סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4441

29
3
4
7
6
5
3
14
9
1
8
5
76
3
6
8
1
45
8
3
7
9
7
9
32