סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4442

12
7
54
7
78
31
5
9
3
72
19
7
8
4
61
53
8
17
6
49