סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4443

7
4
34
59
2
34
5
68
93
9
4
51
86
2
75
5
62
94
1
4