סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4448

8
9
17
9
1
3
51
9
6
78
2
9
8
1
94
6
5
48
6
9
7
17
6
3