סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4449

4
7
8
7
68
9
2
37
21
6
93
41
9
68
75
6
1
58
7
6
7
9