סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4451

6
4
1
2
4
4
3
16
26
59
48
78
43
91
47
8
5
6
4
8
5
3