סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4454

3
16
9
3
47
62
18
5
23
8
9
84
3
36
42
85
5
6
27
4