סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4455

6
54
4
96
5
95
3
8
7
26
97
15
6
1
9
37
9
67
5
82
4