סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4456

7
3
8
27
1
24
9
3
8
5
1
2
83
9
6
9
2
2
5
31
5
14
7
2
5