סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4457

84
21
6
2
8
1
7
46
9
5
3
86
4
1
4
96
3
5
2
8
4
85
13