סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4458

4
2
9
3
49
1
8
5
63
79
8
7
1
1
85
37
4
8
2
57
6
1
9
5