סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4459

5
21
8
27
36
1
6
8
2
67
3
7
2
74
4
3
1
2
65
74
6
48
3