סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4463

941
63
5
27
8
7
42
9
7
6
3
5
3
46
4
5
46
9
21
587