סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4464

97
2
3
2
7
5
8
4
9
5
6
2
62
13
1
2
4
3
9
7
7
1
6
8
7
94