סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4465

3
1
6
51
2
41
86
3
93
7
1
9
1
23
1
52
38
8
76
5
5
1