סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4466

3
9
58
31
6
482
9
17
8
8
3
7
24
9
263
4
81
38
4
2