סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4467

9
8
4
6
57
3
6
1
7
19
28
428
21
67
9
7
3
3
26
1
1
7
9